Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kępice

Dnia 29 stycznia  2020 roku, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice odbyło się szkolenie dla opiekunów prowadzone przez  Agnieszkę Bińkowską,  i Aleksandrę Walko-Suczyńską.
Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy i były to zajęci a mające na celu dalszą integracje grupy.

Druga część  spotkania byłą kontynuacją szkolenia z listopada i dotyczyła tematu racjonalnego żywienia, omówiono zasady żywienia na podstawie piramidy żywienia.  Szczególny nacisk był na dietę i żywienie osób w podeszłym wieku i chorych. Uczestnicy szkolenia  obejrzeli film na temat mitów w żywieniu człowieka. Po filmie  głównym tematem spotkania były  choroby  żywieniowo- zależne.
W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące pytania.