Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 23.09.2020 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania przedstawiono temat starzenia się społeczeństwa, omówiono prognozy dotyczące starzejącego się społeczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę aktywizacji seniorów. Przekazano przykłady ćwiczeń aktywizujących, które uczestnicy spotkania mogą przeprowadzić z podopiecznymi. Wykonano przykłady takich ćwiczeń. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Szkolenie dla opiekunów faktycznych przeprowadziły Agnieszka Bińkowska oraz Aleksandra Walko-Suczyńska.