Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 11.03.2020 r.  odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania przedstawiono temat starzenia się i starości. Omówiono temat obecnych i czekających nas zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Przedstawiono teorie dotyczące starości i granicy jej wyznaczania. Zaznaczono różnice w zakresie jej postrzegania i planowania. Poruszono temat długowieczności.

Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn Wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego w Główczycach  w ramach swoich działań przygotowali dla naszych projektowych opiekunów kolorowe, wiosenne krokusy.