Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Damnica

Dnia 2 października br. odbyło się w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy szkolenie dla opiekunów faktycznych z terenu gminy Damnica.

Podczas spotkania opiekunowie rozwiązywali różne zadania, brali udział w ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Otrzymali także materiały szkoleniowe do domów.