Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Damnica

Dnia 11 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne szkolenie dla opiekunów faktycznych. Uczestnicy spotkali się w obiekcie rekreacyjnym nad rzeką Łupawą w Strzyżynie przy zastosowaniu zaleceń tj. przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji i pomiarze temperatury.

Opiekunowie omawiali proces starzenia się organizmu, otrzymali materiały szkoleniowe i brali aktywny udział w proponowanych przez trenerów testach i zadaniach.

Przerwy przeznaczone były na słuchanie muzyki w wykonaniu mieszkańca gminy Ryszarda K. oraz pieczeniu kiełbasek na ogniu.