Szkolenie opiekunów faktycznych gminy Potęgowo

W dniu 18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. Na szkoleniu omawiane były zagadnienia na temat rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji. Skupiono się na ćwiczeniach dotyczących wypalenia zawodowego i obciążenia stresem.