Szkolenie opiekunów faktycznych gminy Główczyce

Dnia 15 lipca  w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyło się o szkolenie dla opiekunów. Temat szkolenia dotyczył radzenia sobie ze stresem. Przedstawiono dopasowania opiekuna i podopiecznego jak również omówiono problem trudnego klienta. Zostały również przedstawione powody agresywnych zachowań wśród podopiecznych i propozycje radzenia sobie z problemami. Wspomniano o wpływie pracy z trudnym klientem na wypalenie zawodowe. Szkolenie poprowadziły Agnieszka Małecka – Jagła oraz Bożena Małecka. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne, oraz pracę domową.