Szkolenie opiekunów faktycznych gminy Damnica

Dnia 21 lipca 2020 roku odbyło się w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy szkolenie dla opiekunów faktycznych z terenu gminy Damnica.

Podczas spotkania opiekunowie rozwiązywali różne zadania, brali udział w ćwiczeniach. Uczestnicy zapewniony mieli transport oraz słodki poczęstunek.