Szkolenie dla wolontariuszy z gminy Słupsk w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

W dniu 13 września br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy z gminy Słupsk w ramach projektu „Srebrna sieć II” realizowane przez partnera projektu  Firmę Altra Consulting Spółka z o.o.

Tematyka szkolenia wolontariuszy obejmowała: badanie własnego potencjału oraz samego siebie w zakresie pracy wolontarystycznej, komunikację bez przemocy, budowanie zespołu, savoir-vivre w relacjach z osobą zależną i niepełnosprawną, planowanie działań o charakterze oddolnym, rozpoznawanie stresu oraz radzenie sobie ze zmianami, asertywność, konflikt oraz sytuacje manipulacyjne w pracy wolontariusza.

Łącznie w ramach projektu na terenie powiatu słupskiego przeszkolonych zostanie 46 wolontariuszy, którzy nabędą nowe kompetencje niezbędne w pracy z seniorami.

Zachęcamy  osoby zainteresowane pełnieniem funkcji wolontariusza do zgłaszania się do animatorów lokalnych w gminach partnerskich : Kobylnica, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w celu zaangażowania się w pracę z seniorami. Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla wolontariuszy.