Szkolenie dla wolontariuszy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Dnia 17 listopada br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się kolejne szkolenie dla wolontariuszy. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu firmę Altra Consulting Spółka z o.o.

Tematyka szkolenia wolontariuszy obejmowała: rozpoznawanie stresu, radzenie sobie ze zmianami, asertywność, konflikt oraz sytuacje manipulacyjne w pracy wolontariusza, badanie własnego potencjału oraz samego siebie w zakresie pracy wolontarystycznej, komunikację bez przemocy, budowanie zespołu, savoir-vivre w relacjach z osobą zależną i niepełnosprawną, planowanie działań o charakterze oddolnym.

Łącznie w ramach projektu na terenie powiatu słupskiego przeszkolonych zostało 52 wolontariuszy, którzy nabyli nowe kompetencje niezbędne w pracy z seniorami.