Szkolenie dla wolontariuszy w gminie Potęgowo

Szkolenie dla wolontariuszy odbyło się 11.12.2018r. tematyka obejmowała zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia życia osób w podeszłym wieku.