Szkolenie dla seniorów w Kępicach

Dnia 7 lutego 2019 r. w Gminie Kępice odbyło się pierwsze szkolenie dla seniorów uczestników projektu po świątecznej i noworocznej przerwie.

Szkolenie dotyczyło tematyki asertywności – prawo do bycia sobą seniorów. Podczas szkolenia seniorzy dowiedzieli się jak wypracować, wzmocnić i pielęgnować poczucie własnej wartości.W drugiej części szkolenia odbyły się ćwiczenia wzmacniające pamięć seniorów.