Szkolenie dla seniorów w gminie Ustka

Dnia 25.02.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów „Asertywność – prawo do bycia sobą cz2”. Podczas szkolenia zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych.

Omówiono zachowania agresywne – przemocowe, rodzaje przemocy, sposoby asertywnego radzenia sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną itp. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został  przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.