Szkolenie dla seniorów w gminie Ustka

Dnia 13 listopada 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się szkolenie dla seniorów. Tematem szkolenia były jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Seniorzy ćwiczyli również rozróżnienie chorób otępiennych, zaburzeń związanych z wiekiem, profilaktykę udarów oraz postępowanie rehabilitacyjne po ich wystąpieniu. Na koniec szkolenia przeprowadzono  trening pamięci i koncentracji.