Szkolenie dla seniorów w gminie Ustka

Dnia 16 października 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla Seniorów. Tematem szkolenia było radzenie sobie z konfliktami oraz sytuacjami manipulacyjnymi, radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami codzienności,  rozpoznawanie komunikacji, asertywności, radzenie sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu Seniora.

Dodatkowo w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych,  przeprowadzony został wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.