Szkolenie dla seniorów w gminie Ustka

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla Seniorów. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywności, polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, wśród seniorów został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.