Szkolenie dla seniorów w gminie Ustka

Dnia 17.04.2019 r.  w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla seniorów. Tematem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywność, polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w życiu seniora.

W celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, każdorazowo został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Wykonano również ćwiczenia związane ze źródłem oraz skalą stresu.