Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 24 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla seniorów. Tematem wiodącym dla seniorów była asertywność-prawo do bycia sobą. Podczas szkolenia zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych.