Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 10.02.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyło się szkolenie dla seniorów. Szkolenie dotyczyło profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. W pierwszej części odbył się wykład teoretyczny, na którym zostały omówione typy uzależnień i zasady współuzależnienia. W kolejnej części odbyły się ćwiczenia mające na celu rozróżnianie zagrożeń wynikających z substancji i zachowań uzależniających. Został omówiony wpływ substancji psychoaktywnych w wieku starszym. Na zakończenie odbył się trening pamięci i koncentracji.