Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 19 listopad 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla seniorów przeprowadzone przez Agnieszkę Małecką-Jagła i Bożenę Małecką.

Tematem szkolenia były: Jednostki chorobowe w wieku starszym- profilaktyka. W pierwszym etapie szkolenia odbył się wykład teoretyczny dotyczący podstawowych jednostek chorobowych w wieku senioralnym. Następnie seniorzy wykonywali ćwiczenia, które miały na celu rozróżnianie chorób otępiennych, zaburzeń związanych z wiekiem, profilaktyką udarów oraz postępowanie rehabilitacyjne po ich wystąpieniu.

Na zakończenie trenerzy przeprowadzili trening pamięci i koncentracji, seniorzy dostali materiały do ćwiczeń w domu.