Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 3 września 2019 r. odbyło się szkolenie w gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu dla seniorów. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki, żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, radzenia sobie z  sytuacjami trudnymi, konfliktami. Zostały omówione podstawy autoprezentacji podnoszenia własnej aktywności. Zostały przeprowadzone ćwiczenia, które miały na celu podniesienie motywacji do działania, poznanie sposobów  mobilizowania samego siebie do aktywności i zadbania o właściwa dietę. Ponadto w celu polepszenia pracy mózgu o raz czynności poznawczych został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.