Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 07.05.2019 r. odbyło się Szkolenie dla Seniorów w Tuchomiu. Temat szkolenia brzmiał: „Rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji”. Zostały omówione: kanały komunikacji, przestrzeń personalna. Przeprowadzone zostały ćwiczenia: „Czy jestem dobrym obserwatorem?”, „Te same słowa, różny ton”, „Spójność pomiędzy komunikatem werbalnym, a niewerbalnym”. Na koniec oczywiście nie zabrakło ćwiczeń wspomagających pamięć seniorów.

Na szkoleniu obecna była animatorka działań senioralnych – Roksana Krefta, która poinformowała uczestników  o organizowanym konkursie „Srebrne Serca”oraz zachęciła seniorów do korzystania z możliwości wypożyczania sprzętów rehabilitacyjnych.