Szkolenie dla seniorów w gminie Potęgowo

Dnia  25 września 2019 r. w gminie Potęgowo odbyło się szkolenie dla seniorów. W trakcie warsztatów seniorzy poznali podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności. Podczas szkolenia odbyły się  również ćwiczenia  dotyczące zasad autoprezentacji i wdrażanie ich do życia codziennego.

Podczas szkolenia panowała przyjazna atmosfera, seniorzy wymieniali się poglądami i spostrzeżeniami.