Szkolenie dla seniorów w gminie Kobylnica

W dniu 2 kwietnia 2019r. na świetlicy w Bolesławicach odbyło się spotkanie dla seniorów podczas, którego uczestnicy Projektu  mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie komunikacji.