Szkolenie dla seniorów w gminie Kępice

Dnia 9 października 2019 r. w Gminie Kępice w świetlicy wielskiej w Przytocku odbyło się szkolenie dla seniorów. Szkolenie dotyczyło tematyki radzenia sobie z konfliktami oraz sytuacjami manipulacyjnymi. Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia integrujące grupę, zostały omówione podstawy teoretyczne konfliktu, manipulacji i kłamstwa, oraz seniorzy przećwiczyli podstawowe techniki manipulacyjne dotyczące wykorzystywania osób starszych.