Szkolenie dla seniorów w gminie Główczyce

Dnia 2 grudnia  2019 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się szkolenie dla seniorów. Tematem szkolenia były jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Seniorzy ćwiczyli również rozróżnienie chorób otępiennych, zaburzeń związanych z wiekiem, profilaktykę udarów oraz postępowanie rehabilitacyjne po ich wystąpieniu. Na koniec szkolenia przeprowadzono  trening pamięci i koncentracji.

Na grudniowym szkoleniu naszych seniorów odwiedził Święty Mikołaj z pełnym workiem słodkich  prezentów. Podobnie jak w roku ubiegłym, wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego przygotowali świąteczne upominki dla Seniorów uczestniczących w projekcie. Zostały one własnoręcznie wykonane z naturalnych materiałów. Jutowe choinki będą pięknie zdobiły wnętrza domów naszych Seniorów wprowadzając świąteczny nastrój. Wolontariusze wraz z klubem Kreatywnych Kobiet przygotowali pierniczki świąteczne, które również zostały wręczone tego dnia naszym seniorom.