Szkolenie dla seniorów w gminie Główczyce

Dnia 3 czerwca 2019 r. odbyło się szkolenie dla seniorów w gminie w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne .

W drugiej części spotkania trenerzy kontynuowali podczas szkolenia tematykę komunikacji interpersonalnej. Omówiono typy osobowości oraz sposoby komunikacji z osobami je posiadającymi. Wskazano problemy komunikacyjne pomiędzy opiekunem a podopiecznym wynikające z różnic osobowościowych. Przeprowadzono ćwiczenie „bajka o czterech płaszczach”. Podczas spotkania poruszono również temat porozumienia bez agresji.