Szkolenie dla seniorów w gminie Damnica

Dnia 3 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie dla seniorów w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Tematem warsztatów był stres, reagowanie w sytuacjach trudnych i dlatego  wszyscy seniorzy aktywnie brali udział w zadaniach,  testach i ćwiczeniach. Nasi seniorzy jak zwykle chętnie przybyli na spotkanie i aktywnie brali udział we wszystkich zadaniach.