Szkolenie dla Seniorów w gm. Potęgowo

Dnia 28.02.2019r. odbyło się Szkolenie dla Seniorów w Szkole Podstawowej w Potęgowie. Podczas warsztatów seniorzy rozmawiali o rozpoznawaniu  i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu i poszanowaniu granic. Odbyły się również ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowaniem komplementów, krytyką, nauką różnicowania krytyki konstrukcyjnej od destrukcyjnej, identyfikowaniem zachowań manipulacyjnych.