Szkolenie dla seniorów gminy Ustka

Dnia 18 września 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyło się szkolenie dla  Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji , asertywności , polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Omówiono również podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności, podniesienie motywacji do działania, sposoby mobilizowania samego siebie do aktywności.

Na koniec przeprowadzono trening pamięci i koncentracji. W organizacji szkolenia pomogła wolontariuszka z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego z Gminy Ustka. Wolontariuszka służyła pomocą Seniorom w przybyciu na szkolenie oraz  przygotowaniu poczęstunku.