Szkolenie dla Rad Seniorów „Dobra komunikacja i wzajemna motywacja czynnikami sukcesu działalności animacyjnej Rady Seniorów”

Dnia 8 stycznia 2020 r. w Gościńcu Złoty Krąg w Kobylnicy odbyło się szkolenie Rad Seniorów pn.  „Dobra komunikacja i wzajemna motywacja czynnikami sukcesu działalności animacyjnej Rady Seniorów”.  Seniorzy podczas szkolenia poznali metody komunikacji, uczestniczyli w szeregu zadań praktycznych mających na celu również wspólną integrację rad seniorów.

Po szkoleniu odbyło się podsumowanie pierwszego roku działalności Rad Seniorów. Przewodniczący każdej rady seniorów opowiedział o swoich zrealizowanych przez radę działań a także o zaplanowanych dalszych zadaniach.