Szkolenie dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze

W dniu 12 sierpnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się kolejne 8 godzinne szkolenie dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach projektu .

Tematyka zajęć dotyczyła przestrzegania zasad etycznych i zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro i mienie osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, narzędzi i metod pracy w komunikowaniu się z osobą starszą oraz sposobów zwalczania stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie prowadzone było przez Partnera projektu Altra Consulting sp. z o. o.

Szkolenie miało na celu przygotować kadrę do świadczenia usług opiekuńczych i profilaktycznych na rzecz niesamodzielnych seniorów zamieszkujących w gminach partnerskich projektu: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino.

Realizacja usług sąsiedzkich zapewni osobom niesamodzielnym skorzystanie z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące/sąsiadów. Usługi obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w praniu odzieży i bielizny, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu. Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy.