Szkolenie dla opiekunów w gminie Tuchomie

Dnia 25 stycznia  br. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w Tuchomiu. Opiekunowie faktyczni na warsztatach zapoznali się z chorobami wieku starszego, zapobieganiu im, radzeniu sobie z nimi.