Szkolenie dla opiekunów w gminie Główczyce

Dnia 13.12.2018  roku przeprowadzono szkolenie w Gminie Główczyce, szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania prowadzona była przez obu trenerów. Część ta miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. Podczas szkolenia przeprowadzone były m.in. ćwiczenia integracyjne dla opiekunów.

W drugiej części spotkania jeden z trenerów prowadził szkolenie w zakresie zdrowego żywienia i diety osób chorych i starszych. Zapoznano  opiekunów jak prowadzić zdrowy tryb życia.

W tym czasie drugi trener przeprowadzał konsultacje indywidualne dotyczące problemów opiekunów w ich środowiskach opiekuńczych.