Szkolenie dla opiekunów fatycznych w gminie Potęgowo

Dnia 26 września 2019 r. w szkole podstawowej w Potęgowie odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. W części teoretycznej  omówiono podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas ćwiczeń praktycznych opiekuni faktyczni  mieli możliwość nauki opatrywania ran i udzielania pierwszej pomocy.