Szkolenie dla opiekunów faktycznych z gminy Główczyce

Dnia 5 sierpnia 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce pn. „Profesjonalizacja usług opiekunów poprzez wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych”. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Celem szkolenia było nabycie kompetencji, wiedzy w zakresie opieki, warsztatu pracy, umiejętności psychospołecznych u opiekunów. Jak również badanie własnego potencjału oraz rozwijanie samego siebie: analiza własnych mocnych i słabych stron. Potencjał osoby w roli opiekuna, przyjaciela, pomocnego sąsiada.