Szkolenie dla opiekunów faktycznych w Ustce

Dnia 17.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne – kocyk. Ćwiczenie miało na celu integrację grupy oraz naukę pracy w grupie.

W drugiej części spotkania trenerzy prowadzili szkolenie w zakresie inteligencji emocjonalnej oraz kreatywności. Przekazano informacje na temat kompetencji osobistych człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osoby. Przeprowadzono ćwiczenie uświadamiające uczestnikom jaki poziom inteligencji emocjonalnej posiadają.