Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne – wesoły łańcuch imion. Następnie każdy uczestnik opowiedział o swoim doświadczeniu w świadczeniu usług opiekuńczych oraz zakresie obowiązków jakie świadczył.

W drugiej części spotkania trenerzy prowadzili szkolenie w tematyce zakresu obowiązków. Przekazano informacje o podziale czynności na opiekuńcze i gospodarcze, dokładnie omówiono każdą z czynności wchodzących w zakres obowiązków. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu pomoc w zrozumieniu świadczenia usług opiekuńczy i różnice w ich postrzeganiu przez opiekuna i podopiecznego. Kolejne ćwiczenie dotyczyło zaplanowania usług opiekuńczych oraz zakresu obowiązków dla chorej osoby. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.