Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 12 lutego 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono temat starzenia się oraz obecnych i czekających nas zmian demograficznych. Przedstawiono teorie dotyczące starości, granicy jej wyznaczania . Zaznaczono różnice w zakresie jej postrzegania i planowania. Poruszono temat długowieczności oraz starzenia się społeczeństwa. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.