Szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminie Ustka

Dnia 18 września 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część  spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy przeprowadzili szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przeprowadzono liczne ćwiczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej. Omówiono zasady prawidłowej komunikacji a także czynniki które powodują błędy komunikacyjne. Przedstawiono także temat mowy ciała. Przeprowadzono ćwiczenia mające na celu zobrazowanie trudności w komunikacji. W ostatniej części spotkania trenerzy podsumowali szkolenie.