Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Tuchomie

Dnia 20 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla opiekunów faktycznych przeprowadzone przez Agnieszkę Małecką-Jagła i Bożenę Małecką.

Tematem szkolenia była asertywność. Rozpoznawanie i zastosowanie zachowań  asertywnych w pracy opiekuńczej, stawianie i poszanowanie granic. Zostały przeprowadzone ćwiczenia  dotyczące radzenia sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowania komplementów, radzenia sobie z krytyką, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych.