Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Tuchomie

Dnia 11.02.2020 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminnym Ośrodku  Kultury w Tuchomiu. Pierwsza część szkolenia poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy omówili temat zarządzania czasem pracy. Na początku trenerzy dyskutowali z uczestnikami na temat tego jak istotne jest prawidłowe zarządzenie czasem. Przedstawiono czynniki jakie wpływają na błędy w planowaniu i realizacji planów. Następnie uczestnicy wykonali ćwiczenie „dokąd zmierzam- jak widzę siebie za 5 lat”, ćwiczenie miało na celu uświadomienie przez uczestnika jego celów życiowych i długoterminowych.