Szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminie Kępice

Dnia 19 lutego 2020 r. w sali szkoleniowej  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych.
Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie i zabawy integrujące grupę.

W drugiej części spotkania omówiono temat starzenia się i cechy starości. Poruszono  temat obecnych i czekających nas zmian demograficznych i jaki ma na nie wpływ starzenie się społeczeństwa. Przedstawiono teorie dotyczące starości i granicy jej wyznaczania. Omówiono  różnice w sposobie postrzegania starości. Omówione cechy, uwarunkowania i czynniki mające wpływ na  długowieczność.

W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące pytania.