Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 08.04.2019  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne .

W drugiej części spotkania trenerzy przeprowadzili szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej. Omówiono zasady prawidłowej komunikacji a także czynniki, które powodują błędy komunikacyjne. Przedstawiono także temat mowy ciała. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu zobrazowanie trudności w komunikacji. Drugie ćwiczenie dotyczyło mowy ciała i jej interpretacji.