Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 2 grudnia  2019 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się szkolenie dla opiekunów. Tematem szkolenia było nabycie kompetencji, wiedzy w zakresie opieki, warsztatu pracy, umiejętności psychospołecznych u opiekunów. Zakres tematyczny szkolenia obejmował techniki pielęgnacji osoby starszej, elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rehabilitacja i profilaktyka w środowisku domowym.

Na w /w spotkaniu opiekunowie otrzymali słodkie upominki oraz podobnie jak w roku ubiegłym, wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego przygotowali świąteczne upominki dla Opiekunów uczestniczących w projekcie. Zostały one własnoręcznie wykonane z naturalnych materiałów. Jutowe choinki będą pięknie zdobiły wnętrza domów naszych Opiekunów wprowadzając świąteczny nastrój.

Nasi wolontariusze wraz z klubem Kreatywnych Kobiet przygotowali pierniczki świąteczne, które  również zostały wręczone tego dnia naszym Opiekunom.