Szkolenie dla opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 7 października 2019 odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy omówili temat zarządzania czasem pracy. Na początku trenerzy dyskutowali z uczestnikami na temat tego jak istotne jest prawidłowe zarządzenie czasem. Przedstawiono czynniki jakie wpływają na błędy w planowaniu i realizacji planów. Następnie uczestnicy wykonali ćwiczenie „dokąd zmierzam- jak widzę siebie za 5 lat”, ćwiczenie ma na celu uświadomienie przez uczestnika jego celów życiowych i długoterminowych.

W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.