Szkolenie dla opiekunów faktycznych w Główczycach

Dnia 04.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania jeden trener prowadził szkolenie kontynuując tematykę zasad racjonalnego żywienia. Szkolenie dotyczyło stosowanie zasad u osób w wieku podeszłym oraz osób chorych. Przedstawiono film na temat mitów w żywieniu człowieka. Drugi trener podczas drugiej części spotkania przeprowadzał konsultacje psychologiczne.