Szkolenie dla opiekunów faktycznych gm. Potęgowo

W dniu 27.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, biorący udział w projekcie. Na zajęciach zajęli się omawianiem podstawowych jednostek chorobowych w życiu senioralnym. Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.