Szkolenie dla Opiekunek Wolontariatu w ramach projektu

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Kobylnicy odbyło się szkolenie dla Opiekunek Wolontariatu, które od maja br. prowadzą Punkty Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego projektu Srebrna Sieć. Punkty Usług Wzajemnych powstały w każdej gminie projektu i mają zadanie animować i wspierać środowiska osób 60+ . Dzięki ich działalności na terenie każdej gminy powstaną grupy samopomocowe wolontariatu senioralnego.

Szkolenie prowadzone przez dr Grzegorza Piekarskiego dotyczyło m.in. kwestii prawnych
i formalnych związanych z działalnością lokalnych klubów wolontariatu, promowania idei dobrowolnej pracy na rzecz innych oraz oddziaływania wolontariuszy na lokalną społeczność. Opiekunki wolontariatu nabyły umiejętności oraz zdobyły wiedzę z zakresu motywacji
i rekrutacji oraz planowania działań wolontariuszy.

Wszystkie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami projektu Srebrna Sieć zachęcamy do kontaktu z Ośrodkami Pomocy Społecznej w swojej gminie.