Szkolenie dla członków Rad Senioralnych w Starostwie Powiatowym

Dnia 05.12.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się szkolenie dla członków Rad Senioralnych.

Trenerzy prowadzący szkolenie z firmy Altra Consulting sp. z. o.o. zapoznali uczestników z zagadnieniami z zakresu:

– dobrej komunikacji,

– motywacji,

– zarządzania strategicznego,

– organizacji wydarzeń i działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego,

– tworzenia planów pracy rad seniorów.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na znaczenie grupy, która jest siłą i motywacją do działania w lokalnym środowisku seniorów.

Rolą Rad Seniorów działających w gminach partnerskich jak i w powiecie jest wzajemna współpraca, inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacnianie aktywności obywatelskiej służącej ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym a także ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie.

Szkolenie było okazją do rozwinięcia kompetencji liderskich jak i integracji środowiska senioralnego w powiecie słupskim.